Οδηγός Εγκατάστασης

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Ο Οδηγός Εγκατάστασης για τη εικόνα live-CD Parabola ISO με Επιφάνεια Εργασίας MATE (δουλέυει και απο USB thumbdrive) προορίζεται για να βοηθήσει έμπειρους χρήστες συστημάτων GNU/Linux στην εγκατάσταση Parabola από το live σύστημα εκκινήσει με την εικόνα εγκατάστασης. Αυτή η σελίδα προϋποθέτει μια υψηλού επιπέδου εμπειρία με το συστήματα GNU/Linux και εντολές, ειδικά στην γραμμή εντολών. Αν θέλετε ένα πιο λεπτομερή, βήμα-προς-βήμα οδηγό για τη διαδικασία εγκατάστασης, ανατρέξτε στον Οδηγό Αρχαρίων. Πριν ξεκινήσετε, σας συνιστούμε να δείτε το Arch Linux FAQ (συχνές ερωτήσεις), και να τρέξετε την εντολή man command για να διαβάσετε το "man page" για κάθε εντολή που δεν είστε εξοικειωμένοι. Το wiki του Parabola, καθώς και το wiki του Arch Linux, θα πρέπει να είναι η κύρια πηγή πληροφοριών σε περίπτοση και κατά τη διάρκεια πιθανών βλαβών.

1 Λήψη

Κατεβάστε το νέο Parabola ISO από τη σελίδα λήψης.

 • Αντί για έξι διαφορετικά αρχεία παρέχουμε μόνο ένα το οποίο μπορεί να εκκινήσει σε ένα i686 και x86_64 live σύστημα για την εγκατάσταση του Parabola μέσω του διαδικτύου. Μέσα τα οποία περιέχουν τα αποθετήρια [libre] και [core] πλέον δεν παρέχονται.
 • Τα εικονικά αρχεία είναι υπογεγραμμένα και προτείνεται να πιστοποιήσετε την υπογραφή τους πριν τη χρήση. Στο Parabola, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας
  pacman-key -v <αρχείο_iso>.sig
 • Το εικονικό αρχείο μπορεί να καεί σε ένα CD, να προσαρτηθεί σαν ένα αρχείο ISO, ή να γραφτεί κατ' ευθείαν σε ένα USB stick χρησιμοποιώντας την dd. Προορίζεται μόνο για νέες εγκαταστάσεις· ένα ήδη υπάρχον σύστημα Parabola μπορεί πάντα να ενημερωθεί με pacman -Syu.

2 Τυφλοί και χρήστες με προβλήματα όρασης

Υπάρχει ένα ISO που ονομάζεται TalkingParabola, το οποίο είναι παράγωγο CD εγκατάστασης με βάση το TalkingArch και είναι ένα τροποποιημένο Parabola ISO ώστε να περιλαμβάνει ομιλία και να παράγει γραφή braille (γραφή μέσω ομιλίας).

3 Γραφή της είκονας Parabola ISO σε ένα USB drive

# dd if=[αρχείο iso] of=[αρχείο συσκεύης usb] bs=1M && sync

[αρχείο iso] είναι η διαδρομή προς το αρχείο εικόνας ISO.

[αρχείο συσκεύης usb] είναι η διαδρομή προς τη αρχείο συσκεύης USB. Οι εντολές dmesg ή lsblk --fs μπόρουν να χρησιμοποιηθούν για να βρείτε τη διαδρομή. Είναι συχνά παρόμοια με ονόματα συσκευών των συσκευών αποθήκευσης, όπως σκληροί δισκοί και SSD, π.χ. /dev/sdb. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη σωστή τιμή για να αποφύγετε την καταστροφή πληροφοριών σε άλλες συσκευές αποθήκευσης.

4 Εγκατάσταση

4.1 Γλώσσα πληκτρολογίου

Για πολλές χώρες και τύπους πληκτρολογίων τα κατάλληλα keymaps είναι ήδη διαθέσιμα, και μία εντολή όπως η loadkeys uk μπορεί να κάνει αυτό που θέλετε. Περισσότερα διαθέσιμα αρχεία keymap μπορούν να βρεθούν στο /usr/share/kbd/keymaps/ (μπορείτε να παραλέιψετε τη διαδρομή του keymap και την κατάληξη όταν χρησιμοποιείτε την εντολή loadkeys).

4.2 Υποστήριξη Braille (γραφή μέσω ομιλίας)

Το TalkingParabola περιλαμβάνει το brltty, για όσους διαθέτουν οθόνες braille. Το πακέτο brltty είναι διαθέσιμο στόν δίσκο TalkingParabola και συντάχθηκε με όσες λιγότερες εξαρτήσεις το δυνατόν σε άλλα πακέτα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε braille, θα πρέπει να παρέχετε παραμέτρους στο brltty στο προτρεπτικό της εκκίνησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε το brltty από το shell, αφού το σύστημα έχει ξεκινήσει.

Η παράμετρος του χρόνου-εκκίνησης του brltty αποτελείται από τρία πεδία διαχωρισμένα με κόμμα: το πρόγραμμα οδήγησης, η συσκεύη, καθώς και ο πίνακας. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη σας, το δεύτερο είναι το όνομα του αρχείου συσκευής, και το τρίτο είναι η σχετική διαδρομή σε ένα πίνακα μετάφρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "auto" για να καθορίσετε ότι ο οδηγός θα πρέπει να ανιχνέυεται αυτόματα. Ενθαρρύνεστε να διαβάσετε την τεκμηρίωση του brltty για μια πληρέστερη εξήγηση του προγράμματος.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το /dev/ttyS0, την πρώτη σειριακή θύρα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον Ελληνικό πίνακα κειμένου, και ο οδηγός να ανιχνέυεται αυτόματα, αυτό είναι που θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στην προτροπή εκκίνησης:

arch32 brltty=auto,ttyS0,el_GR

Μόλις brltty βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε την ομιλία. Μπορείτε να το κάνετε μέσω του πλήκτρου "print screen", που είναι γνωστό επίσης ως sysrq.

4.3 Χώρισμα (Partition) δίσκων

Δείτε το άρθρο partitioning για λεπτομέρειες.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια στοίβα συσκευών αποθήκευσης (stacked block device) όπως LVM, LUKS, ή RAID, κάντε το τώρα.

4.4 Διαμόρφωση των partitions

Δείτε εδώ για λεπτομέρειες.

Αν χρησιμοποιείτε (U)EFI πολυ πιθανόν να χρειαστείτε κάποιο άλλο partition για να φιλοξενηθεί το UEFI System partition. Διαβάστε αυτό το άρθρο.

4.5 Προσάρτηση των partitions

Τώρα πρέπει να προσαρτήσετε το root partition στο /mnt. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσετε καταλόγους και να προσαρτήσετε όποια άλλα partitions φτιάξετε (/mnt/boot, /mnt/home, ...) αν θέλετε να εντοπιστούν από το genfstab.

4.6 Σύνδεση στο internet

Μία υπηρεσία DHCP είναι ήδη ενεργοποιημένη για όλες τις διαθέσιμες συσκευές. Αν κάποιος χρειάζεται να ορίσει ένα στατικό IP ή να χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο όπως το Netctl, θα πρέπει πρώτα να σταματήσει την υπηρεσία dhcp: systemctl stop dhcpcd.service. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το configuring network.

4.7 Ασύρματο

Τρέξτε wifi-menu για να διαμορφώσετε το ασύρματο δίκτυο. Για πληροφορίες δείτε το Wireless network configuration και το Netctl.

4.8 Η επαλήθευση των υπογραφών των πακέτων

Τα νέα κλειδιά των συσκευαστών είναι απαραίτητα από προεπιλογή για να εγκαταστήσετε το Parabola από τα τρέχοντα ISO. Επειδή αλλαγές σε υπάρχοντα κλειδιά μπορούν να συμβούν μετά από την έκδοση των ISO, συνιστάται, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, για να ενημερώσετε τα κλειδιά πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση. Για να αναβαθμίσετε το πακέτο parabola-keyring:

# pacman -Sy parabola-keyring

Αν γίνουν σφάλματα GPG κατά την ενημέρωση του πακέτου, είναι πιθανό, επειδή το κλειδί που το υπέγραψε έχει λήξει. Για να το διορθώσετε αυτό, εκτελέστε:

# pacman-key --populate archlinux
# pacman-key --populate parabola
# pacman-key --refresh-keys

Μετά από αυτό, αν δεν υπάρχουν σφάλματα, τρέξτε pacman -Sy parabola-keyring και πάλι θα πρέπει να δουλέψει.

Εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους που σχετίζονται με το dirmngr, μπορείτε να απαλλαγείτε από αυτό με:

# mkdir /root/.gnupg && chmod go-rx /root/.gnupg && touch /root/.gnupg/dirmngr_ldapservers.conf

Για την ώρα, η εκτέλεση της προηγούμενης εντολής μπορεί να είναι επίσης αναγκαία σε ένα πρόσφατα εγκατεστημένο σύστημα.

Μπορεί να είναι επίσης πιθανό ότι το ρολόι του συστήματος είναι πίσω και τα κλειδιά έχουν επισημανθεί ως άκυρα. Για να λυθεί αυτό, με το χέρι ρυθμίστε τη σωστή ώρα.

# date MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]

όπου MM είναι ο μήνας, DD η ημέρα, hh η ώρα, mm τα λεπτά, CC ο αιώνας, YY το έτος και .SS τα δευτερόλεπτα από στην τρέχουσα ώρα. Τα δευτερόλεπτα μπορεί να παραλειφθούν (και στη συνέχεια, επίσης, η τελεία πριν από αυτό πρέπει να παραλειφθεί) το έτος μπορεί επίσης να υποβληθεί ή απλώς ο αιώνας. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα ώρα είναι 32 δευτερόλεπτα και 44 λεπτά μετά τις 18 (6 μ.μ.) στις 13 Νοεμβρίου 2013, η εντολή θα είναι ωε εξής:

# date 111318442013.32

4.9 Εγκατάσταση βασικού συστήματος

Πριν από την εγκατάσταση, μπορεί να θέλετε να επεξεργάσετε το /etc/pacman.d/mirrorlist ώστε ο mirror που πρωτιμάτε να είναι πρώτος. Αυτό το αντίγραφο του mirrorlist θα εγκατασταθεί στο νέο σας σύστημα μέσω του pacstrap, οπότε αξίζει να το φτιάξετε καλά.

Εγκαταστήστε το βασικό σύστημα χρησιμοποιώντας το pacstrap:

# pacstrap /mnt

Μπορείτε να εγκαταστήσετε επιπλέον πακέτα γράφωντας base μέτα τα ονόματα των πακέτων, μετά το root directory της νέας εγκατάστασης base (όλα τα πακέτα από την ομάδα base είναι εγκατεστημένα αν τα πακέτα δεν είναι καθορισμένα).

Εάν έχετε ένα btrfs root, πιθανόν να θέλετε να εγκαταστήσετε επίσης btrfs-progs.


Σημείωση:

Αν γίνουν σφάλματα GPG κατά την εκτέλεση του # pacstrap /mnt, μπορείτε να προσπαθήσετε να τα διορθώσετε με:

# pacman -Sfy archlinux-keyring


4.10 Εγκατάσταση του bootloader

4.10.1 GRUB

 • Για BIOS:
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-bios
 • Για EFI (σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρειαστείτε το grub-efi-i386):
# arch-chroot /mnt pacman -S grub-efi-x86_64

4.10.2 Syslinux

# arch-chroot /mnt pacman -S syslinux

4.11 Διαμόρφωση συστήματος

Δημιουργήστε το fstab με την εξής εντολή (αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε UUIDs ή labels, προσθέστε την επιλογή -U ή -L, αντίστοιχα):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Έπειτα κάνουμε chroot στο νέο μας εγκατεστημένο σύστημα:

# arch-chroot /mnt
 • Γράψτε το hostname στο /etc/hostname.
 • Δημιουργήστε ένα symlink του /etc/localtime στο /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone. Αντικαταστήστε το Zone και το Subzone σε αυτό που προτιμάτε. Για παράδειγμα:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
 • Ρυθμίστε τις προτιμήσεις του locale στο /etc/locale.conf.
 • Προσθέστε τις προτίμήσεις του console keymap και της γραμματοσειράς στο /etc/vconsole.conf
 • Αποσχολιάστε το locale που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο /etc/locale.gen και δημιουργήστε το με locale-gen.
 • Διαμορφώστε το /etc/mkinitcpio.conf όπως χρειάζεται (δείτε mkinitcpio) και δημιουργήστε το initial RAM disk με:
# mkinitcpio -p linux
 • Διαμορφώστε τον bootloader: αναφερθείτε πίσω στο κατάλληλο άρθρο από το τμήμα εγκατάστασης του bootloader.
 • Ορίστε έναν κωδικό για τον root με την εντολή passwd.

4.12 Αποπροσάρτηση των partitions και επανεκκίνηση

Αν είστε ακόμα στο chroot περιβάλλον πληκτρολογήστε exit ή πατήστε Ctrl+D για να βγείτε. Προηγουμένως είχαμε προσαρτήσει τα partitions στο /mnt, σε αυτό το βήμα θα τα αποπροσαρτήσουμε:

# umount /mnt/{boot,home,}

Τέλος κάντε επανεκκίνηση και συνδεθείτε στο νέο σύστημα με το λογαριασμό root.

4.13 Διαμόρφωση του pacman

Επεξεργαστείτε το /etc/pacman.conf και διαμορφώστε τις επιλογές του pacman, ενεργοποιώντας επίσης όσα repositories χρειάζεστε.

Δείτε το Pacman και το Official repositories για λεπτομέρειες.

4.14 Ενημέρωση συστήματος

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ενημερώσετε το σύστημά σας.

Δείτε το Upgrading packages για οδηγίες.

4.15 Προσθήκη χρήστη

Τέλος, προσθέστε έναν κανονικό χρήστη όπως περιγράφεται στο User management.

5 Αναγνώριση

Το παρόν άρθρο wiki βασίζεται στο ArchWiki. Μπορεί να έχουμε αφαιρέσει της μη-FSDG οντότητες.