Daemons (Polski)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search
This article is a candidate for merging.
It is suggested that this page or section be merged with systemd. (Discuss)

[[1]] lub Daemon to program, który działa w tle (bez konsolowego lub graficznego interfejsu), zwykle czekający na konkretne wydarzenie lub oferuję jakąś usługę.Dobrym przykładem jest serwer stron internetowych, który czeka na żądanie o dostarczeniu strony, lub serwer ssh czekający na osobę która się zaloguje. To są zauważalne programy, ale zdarzają się także demony których działanie jest nie zauważalne. Demony są do zadań takich jak zapisywanie wiadomości o zdarzeniach do pliku (np. syslog, metalog) lub korygowanie zegara (np. ntpd). Więcej informacji można uzyskać wpisując man 7 daemon.

Note: Słowo daemon jest też czasem używane dla programów uruchamianych tylko jednorazowo przy starcie systemu w ten sposób, że żaden proces nie pozostaje w pamięci.

1 Zarządzanie demonami

W Parabola GNU/Linux, daemony są zarządzane przez program systemd. Komenda, która umożliwia ich zarządzaniem to systemctl Czyta ona pliki usługa>.service które zawierają informację kiedy i jak uruchomić daną usługę. Pliki usług są przechowywane w pliku /{etc,usr/lib,run}/systemd/system. Przeczytaj systemd#Using units aby uzupełnić wiedzę na temat systemd oraz zarządzaniu demonami.

1.1 Uruchamianie przy starcie systemu

Aby dodać lub usunąć demona uruchamianego przy starcie systemu, użyj systemctl enable|disable <service_name>

1.2 Starting manually

To start or stop services at runtime, use systemctl start|stop <nazwa_usługi>.

1.3 Restartowanie

Aby zrestartować usługę, użyj systemctl restart <nazwa_usługi>.

1.4 Sprawdzenie statusu

Aby sprawdzić stan usługi, użyj systemctl status <nazwa_usługi>.

2 Lista demonów

Zobacz Daemons List dla listy daemonów z nazwami oraz starszych skryptów rc.d.

3 Zobacz także