MIPS Installation (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Ainda non hai medios instalables ​​para a arquitectura mips64el Issue#100. Vostede pode instalar o sistema básico, seguindo as instrucións de abaixo usando outro sistema instalado na máquina, ou (con pequenas alteracións) un sistema de outra arquitectura co disco de destino conectado.

1 Obtendo o sistema base

Descargue o sistema base do 07-01-2012 do nosa páxina web. Este ficheiro en formato "tar" contén todos os paquetes base, e é praticamente o mesmo que un Parabola recén instalado.

Vostede tamén pode comprobar a imaxe base utilizando o sig do 07-01-2012. Depois de baixar os dous ficheiros faga:

# gpg --verify gnupg-1.4.11.tar.bz2.sig

Extraelo nunha partición diferente do sistema actual: vexa "Chrooteando" o sistema na sección de abaixo.

Nota: Se vostede non tivera un sistema ou unha instalación co sistema actual (por exemplo, as particións grandes non está disponible), entón neste caso recomendase que vostede vexa o MIPS Installation/Precursor OS.

2 Particións

Noso Yeeloong non tiña espazo non particionado. O que fixemos foi, utilizar o gparted. Desmontamos a partición de swap e redimensionamola para ter maior espazo para a nova instalación que vamos facer. Despois disto co mesmo programa, formateamola co sistema de ficheiros ext3.

Nota: Nesta documentación, a nosa partición raíz será o "sda7" ou "(wd0, 6)" ea nosa particiónswapserá o "sda3". Se é distinto do sistema, terá que facer as substitucións para os valores correctos.

3 Extraer o paquete tarball "base"

Execute os seguintes comandos en modo root:

# mkdir /media/parabola
# mount /dev/sda7 /media/parabola
# tar xfvj base-20111126.tar.bz2 -C /media/parabola
Nota: O que estamos facendo é crear un cartafol /media co nome de "parabola", montar a nosa nova partición (que seria neste caso o sda7) en /media/parabola e extraer o paquete "base" nese cartafol co comando tar.

Se vostede está instalando a partir dunha máquina que non é de arquitectura mips64el (ou quere configuralo máis tarde), salte directamente para a sesión "Montando particións no boot" e edite /media/parabola/etc/fstab en vez do modo chroot que seria /etc/fstab.

4 "Chrooteando" o sistema

Execute os seguintes comandos en modo root para entrar en modo chroot no sistema:

# mount -t proc none /media/parabola/proc
# mount --rbind /dev /media/parabola/dev
# mount --rbind /sys /media/parabola/sys
# chroot /media/parabola /bin/bash

Vostede entrará num novo shell.

5 Instalación dos paquetes básicos

Asegúrese de que pode acceder a Internet desde o precursor do sistema operativo de onde está facendo a instalación de parábola.

O paquete básico de imaxes inclúe só o mínimo necesario para iniciar e logo chegar a unha liña de comandos, a continuación, tras iso, cree unha interface de rede con fío co comando "ip". Xa nesta parte despois do primeiro inicio de parábola, probablemente quere instalar paquetes, se queres xa pode facer-lo e ter un ambiente de escritorio básicos, navegador web, wifi e moito máis.

Pero sobre todo, para conseguir iso, terá que modificar o ficheiro /etc/resolv.conf para o seu sistema chroot poder resolver os servidores de paquetes de parábola. Por exemplo:

cat > /etc/resolv.conf <<EOF
search parabolagnulinux.org

# Dns.telecomix.org - Telecomix Censorship-proof DNS

nameserver 91.191.136.152

EOF
Aviso: A versión de glibc no arquivo do 07/01/2012 non é compatible co Pacman 4. Cando leve a cabo o pacman para a actualización, lle será solicitada a actualizar o pacman primeiro. Ten que escoller a opción non ata despois de actualizar o glibc da versión 2.5, se non terá que baixar o paquete glibc-2.5 e extraer a man antes de que Pacman funcione.

Logo a seguir, ten que instalar os paquetes adicionais necesarios:

pacman -Sy xorg-server xf86-input-evdev xf86-video-siliconmotion \
xf86-video-fbdev gdm xfce4 network-manager-applet \
gnome-power-manager links lynx iceweasel-libre rfkill \
ttf-dejavu ttf-liberation net-tools lynx links gedit \
xorg-fonts-75dpi-libre xorg-fonts-100dpi-libre

Con este feito isto xa debe ser o suficiente para obter outras cousas relativamente simple, como o son ea impresión. Isto sempre e cando os paquetes mencionados anteriormente son establecidos logo da inicialización no parábola.

6 Configurar os paquetes básicos

Para utilizar a sección xfce4 por defecto no GDM, pode facer así:

 mv /usr/share/xsessions/gnome.desktop /root/

A continuación, editar isto na liña daemons no /etc/rc.conf:

 DAEMONS=(hwclock syslog-ng dbus networkmanager netfs crond gdm)

7 Definir o editor de configuración

A instalación básica ten vi, nano e zile (un pequeno editor baseado en Emacs) instalado por defecto, no noso exemplo vamos a utilizar o editor nano, pero se vostede precisa de outro editor que non sexa ningún dos programas por defecto, vostede pode instalar outros editores do repositório. No caso de que vostede necesite outro editor execute o seguinte comando para instalar, como por exemplo o Emacs:

# pacman -Sy emacs 

ou instalar emacs-nox para evitar dependencias do servidor X:

# pacman -Sy emacs-nox

8 Montando particións no boot

Configurar o fstab para montar as particións no boot:

# nano /etc/fstab

/dev/sda7   /   ext3   defaults  0  0
/dev/sda3   swap swap   defaults  0  0

9 Saindo do chroot

# exit
# umount /media/parabola/dev/shm
# umount /media/parabola/dev/pts
# umount /media/parabola/dev
# umount /media/parabola/sys
# umount /media/parabola/proc
# umount /media/parabola/

10 Engada o novo sistema para PMON

Para inicializar Parabola GNU/Linux diretamente de PMON, edite o ficheiro de PMON boot.cfg:

# nano /boot/boot.cfg
Nota: Nalgúns sistemas este ficheiro está en /boot.cfg -- en xeral, ten que editar o boot.cfg na primeira partición do dispositivo de arranque, por exemplo, /dev/sda1 -- pode usar o comando "mount" no seu sistema de arquivos para ver onde está montado o boot.cfg.

A continuación, engada o seguinte dato como primeira entrada:

File: /boot/boot.cfg
title Parabola GNU/Linux-libre
kernel (wd0,6)/boot/vmlinuz-linux-libre
args root=/dev/sda7 console=tty no_auto_cmd resume=/dev/sda3 libata.force=80c rootdelay=8

co (wd0,6) correspondendo ao /dev/sda7.

11 Inicialización

Reinicie o computador e selecione o Parabola no menu!

12 Despois da Instalación

Se quere establecer un contrasinal de administrador, debe cambiar a un terminal virtual premendo Ctrl-Alt-F1, entrar como root (sen contrasinal) e escribir passwd. Despois diso, pode premer Ctrl-Alt-F7 para volver a sesión gráfica de usuario.

Tras a primeira inicialización, é recomendable actualizar o sistema. Se na actualización recibe unha pregunta de eliminar o rexistro do syslog-ng, pode facelo tranquilamente, pois este programa non funcionará de ningún xeito. O paquete referido será eliminado da imaxe base estándar en breve.

# pacman -Syu

Se vostede planea executar nuha conexión sen fios (wifi) a partir deste punto, vostede pode habilitar o daemon (demonio) rfkill. Tendo este daemon iniciado antes que o net-profiles ou networkmanager, permitirá iniciar correctamente o wifi durante a inicialización sen ter que presionar o botón no teclado sen fio (Fn + F5).

# nano /etc/rc.conf
Logo engada o rfkill antes que o net-profiles ou networkmanager no DAEMONS=()

A próxima vez que vostede reinicie vai ter a conexão sen fio funcionando corretamente.

Aviso: Algúns programas poden fallar se a súa localización non está definida correctamente. Edite no terminal o /etc/locale.gen adecuadamente co seu editor preferido de texto e execute o comando locale-gen. A continuación, edite o /etc/rc.conf para que coincida os locais de locale.gen co de rc.conf.
Nota: Na primeira vez que faga un clic na icona do navegador en xfce4, recibirá unha pregunta para seleccionar un navegador web. Ai nese momento, terá que entrar no "/usr/bin/iceweasel" no cadro de diálogo para escoller como navegador favorito.

13 Obter Axuda

Se precisa de axuda, podes falar con nós a través canle de IRC de [irc:/irc.freenode.net/ # parabola] ou nas listas de correo.