Mtp (Polski)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

MTP z angielskiego "Media Transfer Protocol" czyli protokół transmisji mediów jest używany w wielu odtwarzaczach mp3 takich jak Creatve Zen czy niektórych odtwarzaczach Sony z serii Walkman. Standard ten rozgościł się na dobre gdy został wprowadzony natywnie do Androida w wersji 3.0 i nowszych. Jest to część frameworku "Windows Media" a jego historia sięga powstania Windows Media Player'a

1 Instalacja

Wsparcie dla MTP jest dostarczane przez pakiet libmtp aby zainstalować należy wpisać:

  # pacman -S libmtp

2 Użycie

Po instalacji biblioteki uzyskujemy dostęp do kliku przydatnych narzędzi. Po podłączeniu urządzenia z MTP wpisz:

  mtp-detect

aby sprawdzić czy zostało ono poprawnie wykryte.

Aby połączyć się z urządzeniem MTP wpisz:

  mtp-connect

Jeśli połączenie się powiedzie, otrzymasz dostęp do kilku opcji komendy mtp-connect aby uzyskać dostęp do urządzenia.


Istnieją także samowystarczalne komendy dające dostęp do urządzenia MTP takie jak;

Note: Niektóre komendy mogą sprawić, że urządzenie będzie działać nie poprawnie! Bądź rozważny gdy ich używasz.
 mtp-albumart    mtp-emptyfolders  mtp-getplaylist   mtp-reset      mtp-trexist
 mtp-albums     mtp-files      mtp-hotplug     mtp-sendfile
 mtp-connect     mtp-folders     mtp-newfolder    mtp-sendtr
 mtp-delfile     mtp-format     mtp-newplaylist   mtp-thumb
 mtp-detect     mtp-getfile     mtp-playlists    mtp-tracks


3 Używcie odtwarzacza multimediów

Możesz użyć programu takiego jak Amarok aby odtwarzać multimedia wprost z Twojego urządzenia. Aby to zrobić być może będziesz musiał edytować plik "/etc/udev/rules.d/51-android.rules" (W tym przykładzie za urządzenie MTP posłuży Samsung Galaxy Nexus): Uruchom:

  $ lsusb

i odszukaj swoje urządzenie. Powinno to wyglądać mniej więcej tak:

  Bus 003 Device 011: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd GT-I9100 Phone [Galaxy S II], GT-P7500 [Galaxy Tab 10.1]

w przypadku gdy wpis będzie wyglądał w ten sposób:

  SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", ATTR{idProduct}=="6860", MODE="0666"

użyj tego polecenia:

  # udevadm control --reload
Note: Po instalacji biblioteki MTP być może będziesz musiał zrestartować swój komputer.

4 Zamontuj jako zewnętrzny dysk

mtpfs to system plików dostarczany przez FUSE, który wspiera odczyt i zapis z każdego urządzenia MTP. Pozwala on zamontować urządzenie jako zewnętrzny dysk. Aby zainstalować wpisz:

  # pacman -S mtpfs

Aby zamontować urządzenie wpisz:

  # mtpfs -o allow_other /twoja_ścieżka

Aby odmontować urządzenie wpisz:

  # umount /twoja_ścieżka

Możesz także utworzyć alias w pliku ~/.bashrc:

  alias android-connect="mtpfs -o allow_other /twoja_ścieżka"
  alias android-disconnect="umount /twoja_ścieżka"