Nouveau (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search
This article or section needs expansion.
Please help expand this article so the intended scope is covered in sufficient detail. (Discuss)
Summary
Este articulo mostra detalles da instalación do driver libre chamado Nouveau, que é un driver gráfico con aceleración 3D para placas de vídeo NVIDIA. O nome do proxecto refirese ao feito de que "nouveau" significa "novo" en francês.
Related
KMS
Xorg (Portugues)

Nouveau é un driver gráfico libre para placas de vídeo NVIDIA.

Se vostede tivera algunha dúbida, non se esqueza de verificar o FAQ, debido a que hai unha gran cantidade de información valiosa.

1 Instalación

Antes de proseguir, da unha ollada no FeatureMatrix (páxina en ingles) para ver que recursos son soportados pola arquitectura dada, e a lista de codenames (páxina en ingles) para determinar a categoria da tarxeta de vídeo.

Vostede tamén pode consultar a wikipedia para obter unha lista ainda mais detallada.

 • Instale o driver DDX co seguinte paquete:
  # pacman -S xf86-video-nouveau
Tamén asegurese de que vostede ten Xorg instalado correctamente.
 • Se vostede quere acelerado por hardware con soporte 3D (por exemplo: para correr o GNOME Shell ou efectos KWin), instale o driver DRI co seguinte paquete:
  # pacman -S nouveau-dri
Advertencia:

2 Cargamento

O módulo do kernel nouveau debe cargar automaticamente na inicialización do sistema.

Se iso non pasase, entón:

 • Comprobe que non ten o nomodeset ou vga= na liña do kernel no GRUB menu.lst/menu.cfg, xa que o Nouveau precisa do mode-setting do kernel, para executar correctamente (vexa abaixo).
 • Ademais diso, verifique se vostede non desactivou o Nouveau utilizando calquera blacklist (lista negra) do modprobe dentro do /etc/modprobe.d/.

2.1 KMS

Kernel Mode-Setting (KMS) é esixido polo driver Nouveau. Como o sistema é inicializado, a resolución probablemente vai mudar cando KMS inicialice o driver de vídeo. Simplemente instale o driver Nouveau que debe ser suficiente para recoñecer o sistema e inicialice o modo "Late Start" (Início Tardio) (vexa abaixo). Para complementar a lectura, vexa: KernelModeSetting (páxina en inglês).

Nota: Na maioria das veces, os usuários poden preferir o método "Early start" (Início Precoz), que evita o irritante cambio da resolución no momento do proceso de inicialización do sistema.

2.1.1 Late start (Início Tardio)

Con esta elección, o KMS será habilitado cando os outros módulos do kernel sexan cargados. Vostede verá o texto "Cargando módulos", o tamaño do texto pode mudar, posiblemente cunha intermitencia non desexable na pantalla.

2.1.2 Early start (Início Precoz)

Con este metodo o KMS vai comezar o máis cedo posible cando o initramfs é cargado no proceso de inicialización. Aqui está o xeito de como facer iso cos paquetes oficiais:

 1. Engadir "nouveau" na opción MODULES que está no /etc/mkinitcpio.conf:
  MODULES="... nouveau ..."
 1. Rexenerar a imaxe de inicialización:
  # mkinitcpio -p <kernel preset, e.g. linux-libre>

Se experimenta problemas co nouveau polo feito de ter reconstruido o nouveau-drm várias veces para a finalidade de probas, non engada nouveau no initramfs. Isto é mais fácil para que o initramfs se esqueza de reconstruir isto e así non fará a proba máis dificultosa. Chega con utilizar o início tardio até que vostede estea seguro de que o sistema sexa estáble. Pode haber problemas adicionais co initramfs se vostede precisa dun firmware para a família NV50.

3 Consellos e trucos

3.1 Rasgando a composición libre

Edite o seu /etc/X11/xorg.conf.d/20-nouveau.conf, e na sesión "Device section" engada o seguinte:

Section "Device"
  Identifier "nvidia card"
  Driver "nouveau"
  Option "GLXVBlank" "true"
EndSection

3.2 DualHead (Monitores múltiplos)

Nouveau soporta a extensión xrandr para monitores modesetting e múltiplos. Vexa a páxina de tutoriais RandR12 para obter maior información.

Aquí está un exemplo completo do /etc/X11/xorg.conf.d/20-nouveau.conf para executar 2 monitores no modo DualHead. Vostede pode preferir utilizar unha ferramenta gráfica para configurar os monitores, como o panel do GNOME Control Center Display ( gnome-control-center display).

# the right one
Section "Monitor"
     Identifier  "NEC"
     Option "PreferredMode" "1280x1024_60.00"
EndSection

# the left one
Section "Monitor"
     Identifier  "FUS"
     Option "PreferredMode" "1280x1024_60.00"
     Option "LeftOf" "NEC"
EndSection

Section "Device"
  Identifier "nvidia card"
  Driver "nouveau"
  Option "Monitor-DVI-I-0" "NEC"
  Option "Monitor-DVI-I-1" "FUS"
EndSection

Section "Screen"
  Identifier "screen1"
  DefaultDepth 24
   SubSection "Display"
    Depth   24
    Virtual 2560 2048
   EndSubSection
  Device "nvidia card"
EndSection

Section "ServerLayout"
  Identifier "layout1"
  Screen "screen1"
EndSection

3.3 Configurando a resolución da consola

Utilice a ferramenta fbset para axustar a resolución da consola.

Vostede tamén pode pasar a resolución para nouveau coa opción da liña video= kernel (vexa KMS).

4 Recoñecemento

Este artigo está baseado do ArchWiki. Podemos ter eliminado del, os anacos que teñan contido "non-FSDG".