Parabola Social Contract (Dansk)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Parabola GNU/Linux-libres sociale kontrakt er distributionens forpligtelser over for det frie software fælleskab generelt og specifikt rettet mod dets brugere. Det er på grund af dette at vores sociale kontrakt altid vil være tro mod filosofien om fri viden. Alle udvidelser og ændringer til denne sociale kontrakt skal være tro mod idealerne omkring Den frie software bevægelse (på engelsk).

  1. Parabola GNU/Linux-libre er fri software: den vil følge GNU projectets retningslinjer for frie distributioner, så den hverken indeholder eller anbefaler propetiær software eller dokumentation og den understøtter ikke dets installation eller eksekvering. Dette omfatter: propetiært software, firmware i binær form eller såkaldte "binary blobs".
  2. Parabola GNU/Linux-libre og andre distributioner: Parabolas mål er at understøtte den frie software bevægelse så vi konkurrerer kun mod ikke-frit software. Parabola vil bestræbe sig på at understøtte frie software projekter så godt den kan og enhver information fra vores projekt vil være tilgængelig for enhver der behøver den. Dette omfatter vores pakker og softwarekilder.
  3. Parabola GNU/Linux-libre og dets fælleskab: vores fællesskab er demokratisk; fællesskabet er inkluderet når der skal tages beslutninger. Vi opfordre fællesskabet til at deltage i udviklingen af projektet.
  4. Parabola GNU/Linux-libre og Arch GNU/Linux: Parabola er den frie udgave af Arch. Vi tilbyder softwarekilder og installations-billeder uden nogen form for ikke-fri software. Vi respekterer Archs KISS (Keep It Simple, Stupid) filosofi og deres udviklings proces. I den forstand vil Parabola altid være kompatibel med Arch så vi kan hjælpe med at frigøre kørende installationer.