Parabola Social Contract (Polski)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Umowa społeczna projektu Parabola GNU/Linux-libre jest wyrazem zaangażowania w tworzenie dystrybucji oprogramowania razem z społecznością wolnego oprogrogramowania oraz jej użytkownikami w szczególności. Z tego właśnie powodu, nasza umowa społeczna zawsze będzie podążała za filozofią wolnej wiedzy. Wszelkie poprawki do tej umowy społecznej muszą być zgodne z duchem Ruchu Wolnego Oprogramowania.

  1. Parabola GNU/Linux-libre jest wolnym oprogramowaniem. Będzie zgodna z Wytycznymi dla dystrybucji wolnych systemów operacyjnych, więc nie będzie zawierała, sugerowała, ani zalecała użycia własnościowego oprogramowania lub własnościowej dokumentacji oraz nie będzie w żadnen sposób wspierała ich instalacji lub działania. Należą do nich: własnościowe oprogramowanie, firmware dostępny tylko w wersji binarnej, binarne bloby.
  2. Parabola GNU/Linux-libre i inne dystrybucje. Celem projektu Parabola jest wspieranie ruchu wolnego oprogramowania tak, by konkurencja skupiała się wyłacznie w wysiłkach przeciwko oprogramowaniu niewolnemu. Projekt Parabola będzie czynił starania, by wspierać inne projekty wolnego oprogramowania najlepiej jak potrafi a każda informacja w naszym projekcie będzie dostępna dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Dotyczy to także naszych repozytoriów oraz pakietów oprogramowania.
  3. Parabola GNU/Linux-libre i jej społeczność. Nasza społeczność jest demokratyczna w tym sensie, że społeczność bierze udział w każdej sprawie, w której potrzebna jest decyzja. Zachęcamy społeczność do współpracy przy rozwoju projektu.
  4. Parabola GNU/Linux-libre i Arch GNU/Linux. Dystrybucja Parabola jest wolną wersją dystrybucji Arch. Dostarczamy repozytoria oraz obrazy instalacyjne pozbawione jakiegokolwiek niewolnego oprogramowania. Szanujemy filozofię KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) obowiązującą w dystrybucji Arch oraz jej proces rozwoju. W tym sensie dystrybucja Parabola utrzymuje zgodność z tytułu pochodzenia po to, by ułatwić migrację instniejących instalacji Arch do zawierających tylko wolne oprogramowanie.