X11 configuration on YeeLoong (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Como noutras máquinas, o xorg-server e o xf86-input-evdev son paquetes necesarios para executar o X e ter dispositivos de entrada de traballo.

Ainda que un touchpad sexa usado con frecuencia, non é soportada polo paquete xf86-input-synaptics, xa que o seu controlador do núcleo non proporciona o movemento absoluto do cursor (iso pode ser cambiado co tempo).

Hai dous drivers gráficos traballando nun YeeLoong: o xf86-video-fbdev e o xf86-video-siliconmotion. O primeiro deles é estable pero é moi lento, o segundo deles ten soporte limitado de 2D e de aceleración de vídeo, pero neste caso pode ser menos estáble que a primeira opción.

É necesario ter o exemplo da configuración do /etc/X11/xorg.conf (ver abaixo) para utilizar o driver xf86-video-siliconmotion:

Section "ServerLayout"
	Identifier   "X.org Configured"
	Screen   0 "Screen0" 0 0
EndSection

Section "Module"
	# Some of these modules won't be needed, but the driver needs them.
	Load	 "int10"
	Load	 "exa"
	Load	 "xaa"
	Load	 "vgahw"
EndSection

Section "Device"
	Identifier "Card0"
	Driver   "siliconmotion"
	Option   "UseBIOS" "off"
	Option	  "PanelSize" "1024x600"
	# Changing this to EXA might affect performance and will probably cause hangs.
	Option	  "AccelMethod" "XAA"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device   "Card0"
	# The device has best support for 16-bit color depth.
	DefaultDepth 16
	SubSection "Display"
		Depth 16
		# Manually setting Virtual might be needed in some cases to avoid requiring too much memory.
        Virtual 1024 600
		Modes "1024x600"
	EndSubSection
EndSection