Xorg (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Contents

1 Introdución

O Xorg é unha implantación pública de software libre do sistema X11 X Window System. (Vexa [1] para máis información.)

2 Instalación do Xorg

Antes de comezar, teña a seguridade de:

# Ter o Pacman actualizado e configurado.
# Se está utilizando outro servidor X debe cerralo agora. ctrl+alt+backspace

Agora vamos a instalar o servidor Xorg:

pacman -S xorg-server

Para ter soporte de teclado e rató, chega con ter soamente evdev, que se agrega automaticamente cando se instala xorg-server (xf86-input-mouse e xf86-input-keyboard están obsoletos)

É necesário tamén ter un driver de video. Pode escribir este comando para listar todos os drivers de video dispoñibles

pacman -Ss xf86-video

Pescude o driver da súa tarxeta. Se non esta seguro de cal é, instale o vesa (xenérico), pero recorde que driver escolleu para poder configurar o xorg.

pacman -S xf86-video-vesa

No caso que quixera ter un driver específico e non sabe de que tipo (modelo) de tarxeta se trata, debes utilizar o comando lspci

lspci | grep VGA

Cando lspci nos envie a información, eliximos o driver adecuado para a nosa tarxeta.

Despois de ter definido o noso driver de vídeo, debemos ter o startx ou o xinit

pacman -S xorg-xinit

Se todo isto pareceulle moi lioso pode optar por instalar todo o que fixo anteriormente nun só comando:

pacman -S xorg-server xf86-video-vesa xorg-xinit

Se o xorg foi instalado correctamente, é hora de facer o xorg.conf

3 Configurar o xorg

Antes de que poida iniciar o xorg, necesitara configurar para que saiba que tarxeta gráfica usa o seu pc, monitor, rató e teclado. Existen varios métodos para facer este proceso automatico.

3.1 xorgconfig

Para iniciar o xorgconfig:

# xorgconfig

Isto xerara un xorg.conf.

Contesta as preguntas que lle fai o programa para crear o ficheiro automaticamente. Este programa, en realidade, non é moi bo, pero é un comezo e despois pode modificar os valores do xorg.conf manualmente.

3.2 Xorg -configure

Pode utilizar

# Xorg -configure

ou

# X -configure

4 Editar o xorg.conf

Pode que queira editar a configuración despois de ser xerada. Para abrir a configuración no seu editor de texto favorito, como por exemplo Vim (en root):

# vim /etc/X11/xorg.conf

Se desexa definir soporte para a roda do rató, vexa Get All Mouse Buttons Working

4.1 Definicións do Monitor

Dependendo do seu hardware. Xorg pode que non detecte correctamente as capacidades dispoñibles do seu monitor, ou pode surxir no caso de que o xorg utilice unha resolución máis baixa do que o seu monitor pode soportar. Recomendase ler con anticipación o manual do monitor para poder seguir os valores correctamente antes de configuralos.

As seguintes configuracións son especificadas no "Monitor Section":

4.1.1 Horizontal Sync (Sincronización Horizontal)

HorizSync 28-64

4.1.2 Refresh Rate (Frecuencia de Actualización)

VertRefresh 60

As seguintes configuracións que se mencionaran serán especificadas no "Screen Section"

4.1.3 Colour Depth (Profundidade de Cores)

Depth 24

4.1.4 Resolution (Resolución)

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"

4.2 Configuración del teclado

Xorg pode errar no momento de detectar o seu tipo de teclado. As veces ese problema pode ser que o idioma do teclado e o modelo recoñecido polo xorg non sexa o correcto.

Pode ver a lista completa de modelos de teclados, layout de idiomas, variantes e opcións, abrindo /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst

Para configurar o keymap (mapa de teclas do teclado) para a sesión actual do Xorg, utilice:

# setxkbmap dvorak

4.2.1 Retraso e taxa de repetición das teclas

Utilice xset r rate DELAY RATE para cambiar, incluso usando xinitrc para deixar isto permanente.

4.2.2 Ollando as configuracións do teclado

 $ setxkbmap -print -verbose 10
Setting verbose level to 10
locale is C
Applied rules from evdev:
model:   evdev
layout:   us
options:  terminate:ctrl_alt_bksp
Trying to build keymap using the following components:
keycodes:  evdev+aliases(qwerty)
types:   complete
compat:   complete
symbols:  pc+us+inet(evdev)+terminate(ctrl_alt_bksp)
geometry:  pc(pc104)
xkb_keymap {
    xkb_keycodes { include "evdev+aliases(qwerty)" };
    xkb_types   { include "complete"   };
    xkb_compat  { include "complete"   };
    xkb_symbols  { include "pc+us+inet(evdev)+terminate(ctrl_alt_bksp)"  };
    xkb_geometry { include "pc(pc104)"   };
};

4.2.3 Configurando o layout do teclado (lingua) con Hot-Plugging

Para cambiar permanentemente o seu layout de teclado (linguas), debe engadir o seguinte no xorg.conf:

Section "InputClass"
  Identifier       "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard	  "yes"
  Option	      "XkbLayout" "dvorak"
EndSection

Atención: Isto ten que estar no "InputClass Section" e no "InputDevice Section" para o teclado.

4.2.4 Configurando o layout do teclado (lingua) sen Hot-Plugging

Nota: Cambiando o layout do teclado, a través deste método, requerirá a desactivación da entrada hot-plugging.

Para cambiar o layout do teclado para o seu idioma, utilice a opción XkbLayout na sección "InputDevice". Por exemplo se ten o teclado en español de españa, na sección "InputDevice" ten que estar así:

Section "InputDevice"
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
  Option "XkbLayout" "es"
EndSection

Para cambiar o modelo de teclado, utilice a opción "XkbModel" na sección "InputDevice. Por exemplo, se ten o teclado: Microsoft Wireless Multimedia sería así:

Option "XkbModel" "microsoftmult"

4.2.5 Alternar entre layouts de teclado

Nota: Vostede necesitara instalar xorg-xkbevd e engadir xkbevd na sección DAEMONS /etc/rc.conf.

Vostede pode facilmente alternar los layouts del teclado, modificando as opcións usadas en calquera dos dous métodos descritos anteriormente. Por exemplo, alternar entre o layout do teclado Ingles Americano, Español e Portugués de Brasil utilizando a tecla Caps Lock; para iso ten que facer un ficheiro /etc/X11/xorg.conf.d/01-keyboard-layout.conf có seguinte contido:

Section "InputClass"
    Identifier "keyboard-layout"
    MatchIsKeyboard  "on"
    Option "XkbLayout" "us, es, br"
    Option "XkbOptions" "grp:caps_toggle"
EndSection

Vostede pode conseguir unha lista de posibles opcións para grp: no /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst (eles comezan a aparecer na metade do ficheiro).

Como alternativa a isto, comentado anteriormente, vostede tamén pode engadir no seu .xinitrc:

setxkbmap -layout "us, es, br" -option "grp:caps_toggle"

Isto é principalmente útil se vostede quere executar un entorno gráfico onde non ten que preocuparse da configuración do layout do teclado.

4.2.6 Activar as teclas do rató para mover o punteiro do rató

Mouse keys esta desactivado por defecto no Parabola, polo que ten que ser activado manualmente para poder utilizalo:

/etc/X11/xorg.conf.d/20-enable-pointerkeys.conf
Section "InputClass"
  Identifier   "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard "yes"
  Option     "XkbOptions" "keypad:pointerkeys"
EndSection

Incluso vostede pode executar:

$ setxkbmap -option keypad:pointerkeys

Ambos poden facer o atallo Shift+NumLock para activar as teclas do rató.

4.3 Fontes

Un bo consello é ver a documentación Font Configuration para ter información acerca de como configurar as fontes.

4.4 Punteros do rató

Vexa X11 Cursors.

4.5 Ejemplos del archivo xorg.conf

Si alguien tiene un archivo xorg.conf editado personalmente que funcione bien, puede añadir un link aquí para que los demás podamos verlo. Por favor no pegue el archivo de configuración completo aquí, solo añada el link del sitio donde tiene guardado su configuración.
Por favor ponga solamente la configuración en modo "hotplugging", de lo contrario avise de que su configuración no usa ese modo (Xorg 1.11 = udev)

4.5.1 - Ejemplos: sesiones xorg en archivos separados

Esto es un ejemplo de archivos de configuración utilizando sesiones separadas (teclado, monitores, etc).
Advertencia: La sesión esta comentada de forma separada, porque queda mucho mas fácil para configurar, ejemplo: el archivo /etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf es el encargado de hacer la tarea de funcionamiento del monitor

/etc/X11/xorg.conf.d/00-xorg-base.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=GdnGQZQk
/etc/X11/xorg.conf.d/10-serverlayout-layout0.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=0f1rytQf
/etc/X11/xorg.conf.d/10-serverlayout-layout1.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=PYbmcgtz
/etc/X11/xorg.conf.d/10-serverlayout-layout2.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=rVrgN8rC
/etc/X11/xorg.conf.d/10-serverlayout-layout3.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=Rq9CJ5pi
/etc/X11/xorg.conf.d/20-inputclass-keyboards.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=mqCvaFKv
/etc/X11/xorg.conf.d/30-screen-screen0.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=XFCvUyuU
/etc/X11/xorg.conf.d/30-screen-screen1.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=qSr97KhB
/etc/X11/xorg.conf.d/30-screen-screen2.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=7n5t1gN7
/etc/X11/xorg.conf.d/30-screen-screen3.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=nFudQ2tw
/etc/X11/xorg.conf.d/40-device-nouveau.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=Lk5SM21e
/etc/X11/xorg.conf.d/50-monitor.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=sR05xAeU
/etc/X11/xorg.conf.d/51-modes.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=Me6kFgLa

5 Executando Xorg

Inicie o demonio dbus e añada o DAEMONS que esta dentro do /etc/rc.conf para iniciar iso automaticamente no boot.

Finalmente, inicie Xorg:

$ startx

ou

$ xinit -- /usr/bin/X -nolisten tcp
Nota: Despois de instalar Xorg, vostede terá un ficheiro vacio chamado .xinitrc no seu $HOME que vostede necesita excluir ao editar, para que poida iniciar X correctamente. Se vostede non fai isto, o X vai mostrar unha pantalla en branco que impide ver os erros no Xorg.0.log. Simplemente ten que borralo para poder facelo funcionar como un entorno X por defecto.

O entorno X por defecto é bastante primitivo para a utilización cotiá, e normalmente é recomendable instalar xestores de ventas ao entorno de trabajo para poder complementar có X. Unha lista de opcións adecuadas están presente no Common Applications#Window Managers (WM).

Se algunha cousa sucedera (a pantalla queda gris, queda conxelada, etc), vostede pode ver no log en /var/log/Xorg.0.log. Preste moita atención nas liñas que comencen por (EE) que representan os erros, e tamén (WW) que son os avisos importantes que poden requerir da súa atención.

5.1 Metodos para iniciar o seu entorno gráfico

A continuación, indicaremos un par de métodos para iniciar un entorno gráfico a partir da liña de comandos.

Nota: Se vostede vai usar un entorno gráfico desenvolvido (Gnome, KDE, etc), vostede pode estar máis interesado en ler a páxina wiki dedicada a este tipo de instalacións KDE Gnome.

5.1.1 Usando rundevels (niveles de execución)

O GNU/Linux pode ser configurado de diferentes níveis de execución runlevels. O Parabola inicia no nível de execución 3 por defecto. O nivel de execución 5 é normalmente usado no GNU/Linux para cargar o servidor X. Edite o ficheiro /etc/inittab. Na parte final, na ultima sesión, descomente a liña correspondente do seu entorno gráfico. Por exemplo para o XDM (X Display manager), vostede teria que ter como no seguinte exemplo:

# Example lines for starting a login manager
x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >/dev/null 2>&1

Agora, simplemente inicie o seu entorno de traballo:

# init 5

5.1.2 Usando ~/.xinitrc

Este método enmarca unha configuración moi complexa.

Primeiro, necesitase configurar o ficheiro ~/.xinitrc.

Unha das principais funcións de este ficheiro é indicar con que cliente vai a ser invocado có sistema de ventanas X (X Windows System) ou o programa /usr/bin/xinit on a per-user basis que significa "nunha base por usuário". (O script startx é apenas un front-end para o comando xinit). Vostede ten un monte de especificacións adicionais de configuración e comandos que poden ser incluso engadidos no ~/.xinitrc para vostede personalizar ainda máis o seu sistema. Vexa en xinitrc para obter máis información.

Nota: ~/.xinitrc é un ficheiro 'dot' (.). Ficheiros nun sistema de ficheiros *nix que son precedidos por un punto (.) están ocultos e non aparecen cun comando regular ls xeralmente por unha cuestión de manter ordenado os directorios. Os ficheiros Dot son visibles se vostede executa ls -a. O 'rc' son comandos de execución, simplemente están indicados nun ficheiro de configuración. Dende hai vostede pode controlar como un programa debe de ser executado, e tamén (sale históricamente incorrecto), serve para o "control de execución.

Os comandos startx e xinit iniciaran o servidor X e os clientes. Para determinar o cliente que ten que ser executado, o startx/xinit vai facer o primeiro analise no ficheiro ~/.xinitrc no cartafol "home" do usuario. Na ausencia do ~/.xinitrc, por defecto é o ficheiro global /etc/X11/xinit/xinitrc, que usa por defecto defecto que utiliza o xestor de ventas Twm Twm. Por tanto, se vostede invoca startx sen o arquivo ~/.xinitrc,a sesión TWM será iniciada. Para maior detalle, entre no xinitrc .

Agora alterne para o seu usuario normal que non teña privilexios de root (administrador):

# su - yourusername
 • /etc/skel/ Contén os ficheiros e directorios para ofrecer por defecto de sanidad para contas de usuario recén creadas. O nome skel é derivado do nome en ingles "skeleton" que significa esqueleto, porque estes ficheiros conteñen formas de estructuras básicas para os directorios "home" dos usuarios.
Nota: Este ficheiro modelo ~/.xinitrc esta disponible no directorio /etc/skel cando o paquete xorg-xinit este instalado.
 • Ejemplos ~/.xinitrc estan ofrecidos aqui

Copie o ficheiro de exemplo /etc/skel/.xinitrc no directorio "home" do teu usuario:

$ cp /etc/skel/.xinitrc ~/

Agora, edite o ficheiro ~/.xinitrc e descomente a liña que corresponda para o teu Entorno de escritorio. Por exemplo, se vostede utiliza Xterm, Vostede necesitara ter algo parecido a isto:

#!/bin/sh
#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)

# exec gnome-session
# exec startkde
# exec startxfce4
# exec wmaker
# exec icewm
# exec blackbox
# exec fluxbox
# exec openbox-session
# ...or the Window Manager of your choice
exec xterm
Nota: Asegúrese de que só debe ter unha liña exec descomentada no ~/.xinitrc
.

Agora estamos listos para iniciar o X. Inicie X como usuario normal, non-root:

$ startx

ou

$ xinit

Sua área de traballo deberíase de abrir. Vostede pode probar o seu teclado e o seu layout (idioma) no X. Intente mover o rató en círculos e aprecie a simple vista.

Se tivera problemas có automontaxe, intente utilizar o seguinte comando no ~/.xinitrc. Substitue startxfce4 co comando que sexa apropiado para o seu Window manager ou Entorno de trabajo. .

exec ck-launch-session startxfce4

Isto asegurara a varias variables do entorno que este configurado correctamente, iniciando unha sesión limpia de ConsoleKit. ConsoleKit é unha estructura para manter o control de diversos usuarios, sesións e lugares presentes nun sistema. Ofrece un mecanismo para software para reaccionar as mudanzas de calquera de eses items ou de calquera dos metadatos asociados a eles.El Funciona en conxunto conD-Bus e outras ferramentas.

Nota: Asegúrese de ter o paquete consolekitinstalado.

6 Trucos e consellos

===Axustando a inicialización do X (/usr/bin/startx)===: Para obter mellor referencia, vexa as opcións del servidor X no:

$ man Xserver

As seguintes opcións deben ser engadidas na variables "defaultserverargs" no /usr/bin/startx :

 • Activar carga diferida glyph para fontes de 16 bit:
-deferglyphs 16
Nota: Se vostede inicia o X con kdm, o script startx pode dar a impresión de non ser executado. As opcións do X deben ser engadidas na variable "ServerArgsLocal" ou "ServerCmd" no ficheiro /usr/share/config/kdm/kdmrc.
Por defecto, as opcións do kdm son:
 ServerArgsLocal=-nolisten tcp
 ServerCmd=/usr/bin/X

6.1 Sesión Virtual X

Para iniciar outra sesión X, por exemplo, CTRL + ALT + F8, vostede necesita escribir isto nunha consola/terminal:

xinit /path/to/wm -- :1

Cambie o "/path/to/wm" polo seu xestor de ficheiros de inicio de ventas ou seu xestor de login como gdm, kdm, ou slim.

6.2 Nested X session

Para executar unha sesión de outro entorno de escritorio, é asi:

$ /usr/bin/Xnest :1 -geometry 1024x768+0+0 -ac -name Windowmaker & wmaker -display :1

Iso iniciara unha sesión por defecto nunha resolucion de 1024x768 dentro da súa sesión X actual.

Para obter iso, vostede necesita ter o paquete xorg-server-xnest instalado no seu sistema.

7 Troubleshooting (solución de problemas)

7.1 Problemas comuns

Se o Xorg non inicia, a pantalla fica negra, o teclado e o rató non funciona, etc. O mellor consello antes de facer algunha outra cosa, é seguir estés pasos:

 • Comprobar o ficheiro: cat /var/log/Xorg.0.log
 • Instale os drivers de dispositivos de entrada do seu computador (teclado, rató, joystick, tablet, etc...):
 • Finalmente, busque información nos artículos de problemas comuns en ATI, Intel e Nouveau.

7.2 Ctrl-Alt-Backspace non funciona

Hai duas maneiras de restaurar Ctrl+Alt+Backspace, con e sen entrada de hotplugging. É recomendable utilizar hot-plugging.

7.2.1 Coa entrada hot-plugging

7.2.1.1 System-wide (Sistema en xeral)

Dentro do ficheiro /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf, simplemente engada a seguinte información:

Section "InputClass"
  Identifier     "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard	"yes"
  Option       "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
Nota: KDE, esta definido para o sistema xeral no ten efecto. Para restaurar neste entorno de traballo, vostede ten que facer click no botón de inicio do KDE > Computador > Configuracións do sistema que abrirá a venta System Settings (Configuracións do Sistema). Faga click novamente en "Dispositivos de Entrada". Nesta venta, faga un click na entrada "secuencia de teclas para matar o servidor X" e active a opción "Control + Alt + Backspace" para que fique marcada. Faga click en Aplicar e cerre a venta de Configuración do Sistema. Se vostede seguiu os pasos correctamente, tera esta opción CTRL-ALT-Backspace en el KDE
7.2.1.2 User-specific (Usuario específico)

Outra forma é colocar esta liña no xinitrc:

setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
Nota: Esta configuración non surxe efecto sobre Gnome 3.

7.2.2 Sen entrada hot-plugging

O novo Xorg desactiva o servidor X con Ctrl+Alt+Backspace por defecto. Vostede pode activalo engadindo a seguinte liña en /etc/X11/xorg.conf,

Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"

to InputDevice section for keyboard.

7.3 Problema no teclado apple

Vexa: Apple Keyboard

7.4 Problemas nos tap-click (botóns do rató nas laptops) do Touchpads

Vexa: Synaptics

7.5 Botóns extra do rató non son recoñecidos

Vexa: Get All Mouse Buttons Working

7.6 Os clientes X inician con problemas cando se executa o comando "su"

Se vostede executa o comando "su" e logo obtén unha información así "Client is not authorized to connect to server", entonces engada esta liña:

session    optional    pam_xauth.so

no /etc/pam.d/su. Desta forma o pam_xauth definirá as variables do entorno correctamente e administrara as chaves xauth.

7.7 Programa solicita "font '(null)'" (fonte nula)

 • Mensaxe de erro: "unable to load font `(null)'."

Algúns programas só traballan con fontes bitmap. Nese caso, dous grandes paquetes con fontes bitmap están disponibles no pacman, o xorg-fonts-75dpi-libre xorg-fonts-75dpi-libre e o xorg-fonts-100dpi-libre xorg-fonts-100dpi-libre. Vostede non necesitara ter ambos no sistema, con ter só un é suficiente. Para descubrir cal é mellor:

$ xdpyinfo | grep resolution

e utilice o máis próximo a resolución que vostede teña (75 o 100 en vez de XX)

# pacman -S xorg-fonts-XXdpi-libre

7.8 Problemas no Frame-buffer

Si vostede inicia o X, pero falla indicando as seguintes mensaxes no log...

(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1, module version=0.0.2
    ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) FBDEV(1): using default device

Fatal server error:
Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs for all framebuffer devices

...vostede deberá reinstalar o fbdev no seu sistema:

# pacman -R xf86-video-fbdev

7.9 DRI con tarxetas Matrox deja de funcionar

Se vostede utiliza unha tarxeta Matrox con soporte DRI, e dexalle de funcionar despois de actualizar o Xorg, tente engadir a liña:

Option "OldDmaInit" "On"

Na sección de dispositivos "Device Section" onde indica a tarxeta de vídeo no xorg.conf.

7.10 Recuperación: desactivando Xorg antes do login GUI

Se Xorg esta definido para iniciar automáticamente por algunha razón vostede necesita evitar que inicie antes de que aparezca o xestor de login/pantalla, (por exemplo: o /etc/rc.conf esta mal configurado e Xorg non recoñece o seu rató ou teclado), neste caso vostede pode realizar esta tarefa con dous métodos.

 • Desde o menu GRUB, vostede pode especificar o nivel de execución "runlevel" na liña do kernel, engadindo un número no final desa liña especificando o nivel de execución que vostede quere. No seguinte exemplo configuraráse para que se execute no nivel 3:
 kernel /boot/vmlinuz-linux-libre root=/dev/disk/by-uuid/..ro 3
 • Vamos supor, que vostede non ten só o problema de ter o /etc/rc.conf defectuoso, e que ademais diso, ten outro problema, vostede ten o menu GRUB no tiempo de espera en 0, e non ten outra forma de acceder nel para poder evitar executar o Xorg; neste caso como alternativa, vostede pode utilizar un CD Live de Parabola (ou doutra distro libre).
Pode ustilizar o comando:
 # fdisk -l
Para ver as suas particións. Polo xeral, o que se utiliza é semellante a /dev/sda1. Entón, neste exemplo para montar esta partición en /mnt, utilice:
 # mount /dev/sda1 /mnt
Entón seu sistema de ficheiros vai aparecer sobre o /mnt. Portando, seu ficheiro /etc/rc.conf, por exemplo, estaria en /mnt/etc/rc.conf. A partir de aquí pode excluir o demonio gdm para evitar que o Xorg inicie normalmente ou alterar outras opcións na configuración.

7.11 X fallou ao iniciar : A inicialización do teclado fallou

Se o Disco Duro estivera cheo, starx vai fallar. O ficheiro /var/log/Xorg.0.log vai mostrar o seguinte:

(EE) Error compiling keymap (server-0)
(EE) XKB: Couldn't compile keymap
(EE) XKB: Failed to load keymap. Loading default keymap instead.
(EE) Error compiling keymap (server-0)
(EE) XKB: Couldn't compile keymap
XKB: Failed to compile keymap
Keyboard initialization failed. This could be a missing or incorrect setup of xkeyboard-config.
Fatal server error:
Failed to activate core devices.
Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
 (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch

Obteña espazo libre na partición raíz e o X iniciara.

8 Vexa tamén

9 Recoñecemento

Este artigo está baseado do ArchWiki. Podemos ter eliminado del, os anacos que teñan contido "non-FSDG".