Fullpkg (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

Fullpkg é un script para construir paquetes dunha árbore abs de cero. Este script:

  1. Verifique se o paquete alvo foi construido.
  2. Encontre as dependencias para o pacote alvo e verifique se estan na versión máis recente.
  3. Escribe unha lista de paquetes para construir e cal e o nível das súas dependencias (ex. A depende de B, B depende de C -> A é o nivel 0, B é o nivel 1, C é o nivel 2)
  4. Copia o PKGBUILD e os seus ficheiros para o directorio de construción.
  5. Construa os paquetes en nivel de dependencia inversa.

1 Configuración

fullpkg utiliza algunhas variables a partir de /etc/libretools.conf, vostede precisa configurar estas:

File: /etc/libretools.conf
REPOS=(core extra ...)
ABSROOT=$WORKDIR/abslibre
FULLBUILDCMD="sudo libremakepkg -cumL -M --noconfirm -M --nocheck"

1.1 Ganchos de arquitectura específicas

Hai tamén ficheiros específicos do arch que vostede terá que instalar por separado,
 # pacman -Sy libretools-mips64el
Este contén ganchos específicos para esta arquitectura:
File: /etc/libretools.d/mips64el.conf
HOOKLOCALRELEASE=mipsrelease
HOOKPKGBUILDMOD=mips-add

Para utilizar ganchos específicos do arch vostede precisa descomentar o campo directo no /etc/libretools.conf:

File: /etc/libretools.conf
## These are architecture specific files.
## Uncomment them if you installed libretools-arch
#source /etc/libretools.d/mips64el.conf
#source /etc/libretools.d/x86_64.conf
#source /etc/libretools.d/i686.conf

Se vostede uliza o fullpkg nun sistema i686 ou x86_64, vostede pode arquivar un pedido de recurso no issue tracker e anexar un ficheiro contendo os seus ganchos específicos do arch. Estes serán revisados para inclusión no libretools.

2 Utilización

2.1 Cales son as opcións de fullpkg

Fullpkg irá sempre ter unha lista actualizada de opcións que poden ser mostradas utilizando
 $ fullpkg -h

2.2 Construindo paquetes utilizando o fullpkg

Vostede precisa mudar para un directório que conteña un PKGBUILD para o seu paquete alvo de executar fullpkg:

 $ cd /dir/with/PKGBUILD
 $ fullpkg [options] 

fullpkg irá copiar todos os PKGBUILDS e ficheiros para a construcción do paquete alvo e as súas dependências.

3 Problemas con fullpkg

Reporte un bug en issue tracker que conteña [libretools] no seu título.