Repositories (Galego)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search
Este artigo ou sección está obsoleto.
Por favor, axude a mellorar a wiki, atualizando o artigo e corrixindo os erros.

Non hai necesidade para nós de remontar e empaquetar todo xa que so unha pequena parte dos paquetes de Arch oficiais non son libres ou conteñen compoñentes non-libres. No noso repositorio, vostede vai atopar paquetes oficiais do Arcj directamente dos seus repositorios oficiais, pero non vai atopar paquetes "non-libre", soamente vai atopar paquetes "libres" como substitutos deles, sempre cando sexa posibel. Aqui esta unha lista de paquetes libres.

1 Nosos repositorios actuais:

Repositorio Descripcion Fontes
libre Paquetes libres mantidos por Parabola. Parabola
libre-testing Paquetes libres para realizar probas. Parabola
social Paquetes de Parabola Social. Parabola
sources Fontes de software, ademais dos scripts usados ​​para crear paquetes. Parabola
licenses Paquetes de licenciamento. Parabola
core Sistema base. Arch
extra Pates de X, asi como a maioria dos ambientes de área de trabalho (DE e WM). Arch
community Paquetes dispoñibles da comunidade de Arch Arch
testing Paquetes de probas. Arch

2 Outros repositórios:

São repositórios de projetos pessoais ou comunitários, ou outras coisas que gostaríamos de oferecer:

Repositório Descrição Fontes
social Repositorio de "Parabola Social" Parabola
security Segurança orientada a pacotes. Parabola
elementary Pacotes do Proyecto Elementary Parabola
sugar Pacotes do Sugar (abandonada, por favor adotar!) Parabola
community Pacotes disponibilizados pela comunidade de Arch Arch
~fauno Repositório pessoal do Fauno. fauno
~smv Repositório pessoal do Smv. smv
~xihh Repositório pessoal do Xihh. xihh
~emulatorman Repositório pessoal do Emulatorman. emulatorman
~jorginho Repositório pessoal do Jorginho. jorginho
Connos Pacotes i585 da comunidade do ConnochaetOS. Não acolhemos estes pacotes. ConnochaetOS
Connos-Extra Pacotes adicionais do ConnochaetOS ConnochaetOS

3 Veja também

Obtenha o Parabola.