Installation Guide (Polski)

From ParabolaWiki
Jump to: navigation, search

(pol. Przewodnik po instalacji)

Jak można przeczytać w informacji o wydaniu obrazów instalacyjnych 2012.07.15, AIF (Arch Installation Framework) nie jest już zawierany w obrazach instalacyjnych. Wzamian dostępne są skrypty instalacyjne Arch Install Scripts, które mają pomóc Ci wykonać instalację. Ten artykuł krótko opisuje instalację z użyciem tych skryptów. Zajrzyj do Beginners' Guide, jeżeli szukasz instrukcji dla nowych użytkowników.

1 Pobieranie

Pobierz nowy obraz instalacyjny Parabola GNU/Linux-libre ISO ze strony pobierania Parabola GNU/Linux-libre.

 • Zamiast sześciu różnych obrazów instalacyjnych dostarczamy tylko jeden, z którego można ładować system live na architekturach sprzętowych i686 i x86_64. Instalację Parabola GNU/Linux-libre z takiego obrazu wykonuje się przez sieć. Obrazy instalacyjne zawierające repozytoria [libre] i [core] nie są już dostępne.
 • Obrazy instalacyjne są podpisane. Zaleca się sprawdzić podpis przed użyciem obrazu do instalacji. Na maszynach z zainstalowaną Parabola GNU/Linux-libre sprawdzenia można dokonać za pomocą następującego polecenia:
  pacman-key -v <iso-file>.sig
 • Obraz instalacyjny może zostać wypalony na płycie CD, zamontowanych jako plik ISO lub bezpośrenio zapisany na kluczu USB z pomocą narzędzia takiego, jak dd. Obraz instalacyjny jest przeznaczony tylko do nowych instalacji. Istniejący użytkownicy Parabola GNU/Linux-libre mogą swoje systemy uaktualnić za pomocą polecenia pacman -Syu.

2 Układ klawiatury

Dla wielu krajów oraz rodzajów klawiatur są aktualnie dostępne odpowiednie mapy klawiszy. Tak więc polecenie takie, jak loadkeys uk powinno dać upragniony rezultat. Dostępne mapy klawiszy można odnaleźć w katalogu /usr/share/kbd/keymaps/ (możesz pominąć ścieżkę dostępu oraz rozszerzenie pliku, gdy podajesz mapę klawiszy do polecenia loadkeys).

3 Partycjonowanie dysków

Zobacz artykuł partitioning.

Pamiętaj by utworzyć wszelkie pożądane grupowe urządzenia blokowe jak LVM, LUKS lub RAID.

4 Formatowanie partycji

Szczegóły znajdziesz tutaj: File systems.

Jeśli używasz (U)EFI jest bardzo prawdopodobne, że będziesz potrzebował dodatkowej partycji na partycję UEFI System. Czytaj tutaj: Create an UEFI System Partition in GNU/Linux.

5 Montowanie partycji

Na tym etapie musimy zamontować partycję root pod /mnt. Powinieneś także utworzyć katalogi i zamontować w nich wszystkie inne partycje (/mnt/boot, /mnt/home, ...), jeżeli zależy Ci na tym, by były wkryte przez genfstab.

6 Podłączanie do Internetu

Usługa DHCP jest domyślnie włączona dla wszystkich Twoich urządzeń sieciowych. Jeżeli potrzebujesz ustawić statyczny adres IP lub zamierzasz użyć narzędzi zarządzania takich jak Netcfg, powinieneś najpierw ją zatrzymać: systemctl stop dhcpcd.service. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Network configuration.

6.1 Połączenia bezprzewodowe

Uruchom wifi-menu aby ustawić Twoją sieć bezprzewodową. Szczegółów szukaj tutaj: Wireless Setup i tutaj Netcfg.

7 Instalacja systemu bazowego

Przed instalacją możesz chcieć wyedytować plik /etc/pacman.d/mirrorlist tak, by Twój preferowany serwer lustrzany był pierwszy. Ta kopia listy serwerów lustrzanych będzie również zainstalowana w Twoim nowym systemie przez pacstrap, więc warto ją poprawnie ustawić.

Najpierw uaktualnij parabola-keyring w systemie instalacyjnym, jeśli [Problem 223] nie jest rozwiązany w obrazie instalacyjnym, którego używasz:

# pacman -Sy parabola-keyring

Instalację systemu bazowego wykonujemy z użyciem skryptu pacstrap.

Inne pakiety mogą być zainstalowane przez dodanie ich nazw (rodzielonych spacjami) do powyższego polecenia, włączając w to menedżer ładowania, jeżeli tak sobie życzysz.

Jeżeli posiadasz partycję root w formacie btrfs, prawdopodobnym jest, że będziesz chciał także zainstalować btrfs-progs.

8 Instalacja programu rozruchowego

8.1 GRUB 0.97

 • Zainstaluj pakiet grub-legacy.
 • Zainstaluj GRUB 0.97 w systemie docelowym (po poleceniu chroot) (zajrzyj do sekcji #Configure the system).

8.2 GRUB 2

 • Dla BIOS:
# pacstrap /mnt grub-bios
 • Dla EFI (w rzadkich przypadkach będziesz potrzebował grub-efi-i386 zamiast pakietu wymienionego poniżej):
# pacstrap /mnt grub-efi-x86_64

8.3 Syslinux

# pacstrap /mnt syslinux

9 Konfiguracja systemu

Wygeneruj fstab z pomocą następującego polecenia (jeśli wolałbyś użyć UUID albo etykiet, dodaj odpowiednio -U albo -L jako opcję tego polecenia):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Następnie zmieniamy katalog główny (chroot) na ten będący katalogiem głównym naszego nowego systemu:

# arch-chroot /mnt
 • Wpisz nazwę swojego komputera do pliku /etc/hostname.
 • Utwórz łącze symboliczne /etc/localtime wskazujące na /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone. Zamień Zone i Subzone zgodnie ze swoimi upodobaniami. Przykład:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
# mkinitcpio -p linux-libre
 • Ustaw program rozruchowy. Informacji szukaj w odpowiednim artykule, do którego łącze znajdziesz w sekcji poświęconej instalacji programu rozruchowego.
 • Ustaw hasło użytkownika root za pomocą passwd.

10 Odmontowanie systemów plików i ponowne uruchomienie

Jeśli wciąż jesteś w środowisku polecenia chroot, wpisz exit lub przyciśnij Ctrl+D by je opuścić. Wcześniej zamontowaliśmy partycję pod katalogiem /mnt. W tym kroku je odmontujemy:

# umount /mnt/{boot,home,}

Teraz uruchom ponownie oraz zaloguj się w nowym systemie na konto użytkownika root.

11 Ustaw pacman

Wyedytuj plik /etc/pacman.conf, aby ustawić opcje pacman. Tutaj również włączysz repozytoria, których potrzebujesz.

O szczegółach poczytasz tutaj: Pacman i tutaj Official Repositories.

12 Uaktualnij system

Na tym etapie powinieneś uaktualnić swój system.

Instrukcji szukaj tutaj: Upgrading packages.

13 Dodaj użytkownika

Na zakończenie dodaj nowego użytkownika jak to opisano w User management.

Twój nowy system bazowy Parabola GNU/Linux-libre jest teraz w pełni funkcjonalnym środowiskiem GNU/Linux: możesz przejść do Beginners' Guide/Extra, gdzie znajdziesz wskazówki jak dostosować system.

14 Podziękowania

Ten artykuł powstał w oparciu o wiki Arch Linux. Mogły z niego zostać usunięte fragmenty niezgodne z FSDG.